Richard Smith | HEUGLIN'S GULL

Heauglin's Gull, adult winter, Kalba, nr Fujairah, UAE, Jan 2015Heauglin's Gull, adult winter, Kalba, nr Fujairah, UAE, Jan 2015Heauglin's Gull, adult winter, Kalba, nr Fujairah, UAE, Jan 2015Heauglin's Gull, adult winter, Kalba, nr Fujairah, UAE, Jan 2015Heauglin's Gull, adult winter, Kalba, nr Fujairah, UAE, Jan 2015Heauglin's Gull, adult winter, Kalba, nr Fujairah, UAE, Jan 2015Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016Heauglin's Gull, Kalba Beach, UAE, Feb 2016